Viete čo má spoločné Pilates a Mozart?

Hudba lieči! Pre mnohých ľudí je hudba iba umelecký zážitok. Je ale preukázané, že chvíle s hudbou pozitívne vplývajú na zdravie a kvalitu života. Podľa Pytagora matematické pomery medzi frekvenciami tónov stupníc vyjadrujú istú harmóniu, ktorou sa riadi celý vesmír. A to isté platí aj pre vnútorný svet človeka a jeho zdravie – mozgové centrá produkujú v rámci hudobného zážitku viacej endorfínu, tzv.hormónu šťastia.

Pohyb uzdravuje

A podobne je to s telocvikom. Pre niekoho iba nudná povinnosť, otrava, zbytočné mordovanie tela. Za všetko hovorí telocvik v našich školách a demotivovaní žiaci, či študenti. V ére počítačov a sociálnych sietí sa vôbec hýbeme málo, hoci možností je viac. A pritom je jednoznačne dokázané, že fyzická aktivita pozitívne vplýva na ľudský organizmus a vylepšuje náladu. Stačí sa pozrieť na seniorov, ktorí s úsmevom na tvári robia horskú turistiku.

Mozart_800

Freeimages.com/Margus Kyttä

Mozartov efekt

Pred 20 rokmi sa v odbornej tlači objavili prevratné závery experimentov z americkej university vo Wisconsine. U pokusných osôb sa ukázalo, že pri počúvaní Mozartovej sonáty sa zlepšila časovo-priestorová predstavivosť. Správy obleteli svet a začalo sa hovoriť o Mozartovom efekte. Vedci hovoria, že pri počúvaní Mozartovej hudby dochádza k pozitívnemu, radostnému vzrušeniu, ktoré môže ovplyvniť mozgové funkcie. Hudobní teoretici vysvetľujú fenomén zvláštnou formou Mozartových skladieb. Kombinuje sa v nich usporiadanosť a predvídateľnosť s istým druhom náhodnosti a nepredvídateľnosti. Zvláštnosť tej kombinácie tvorí samotnú podstatu génia veľkého Amadea.

Efekt Pilates

Fitness centrá z času na čas tiež obletí nejaké nové cvičenie a kým zapadne, stane sa na krátky čas hitom. Sú však aj gymnastické systémy, ktoré sa objavili už dávnejšie a nestratili dodnes popularitu. Jedným z nich je Pilatesova metóda. Jej autor už pred 100 rokmi vymyslel a navrhol sériu 34 cvikov, ktoré nikto dovtedy nevidel. Tieto cvičenia neuveriteľným spôsobom namáhajú povrchové i hlboké svaly a za krátky čas vybudujú pevné a pružné telo u každého. Kreácie sú elegantné a krásne. Jav je známy pod menom Pilatesov efekt a slogan tvorcu hovorí, že po 10 lekciách sa budete lepšie cítiť, po 20 lekciách budete lepšie vyzerať a po 30 lekciách budete mať celkom nové telo! Metóda je v istom zmysle viac ako púhe cvičenie, jedná sa o harmonické a premyslené zreťazenia jednotlivých cvikov. Akcia tela je pritom po celý čas pod kontrolou mysle. Joseph Pilates svoju precíznu gymnastiku navrhol ako individuálne cvičenie, preto sa v skupinovom cvičení stráca časť jej krásy a efektu.

Kombinácia hudby a pohybu

Pilatesov efekt sa dá perfektne využiť aj v terapeutickom cvičení, najmä pri ochoreniach chrbtice. Dôležité je správne cvičenie s vyškoleným fyzioterapeutom. Pacienti sa postupne vracajú k dávno zabudnutým rekreačným a športovým aktivitám. Cvičenia pravidelne podfarbuje motivačná hudba a celkom nedávno odborníci spojili oba efekty do harmonického celku. Pilatesove cvičenia na pozadí Mozartovej hudby akoby stelesňovali tie najlepšie vlastnosti človeka.

Je v nich múdrosť i sila, vášeň i disciplína, pokora i odvaha…

MUDr. Július Kazimír

MUDr. Július Kazimír

ortopéd a rehabilitačný lekár
Zaujima ho pohyb, venuje sa športovým aktivitám a zaoberá sa riešením problémov pohybového aparátu.
MUDr. Július Kazimír

Latest posts by MUDr. Július Kazimír (see all)

Leave a Reply