Skokanské koleno

A teraz si zaskočíme do ortopedicko- rehabilitačnej ambulancie, kde veľmi často v štatistikách vyskakuje syndróm typickej bolesti v dolnej a hornej časti jabĺčka, známy aj ako „skokanské koleno“ („jumper´s knee“). Tento termín bol prvýkrát lekármi použitý v roku 1973 v súvislosti s narastajúcou incidenciou tohto zdravotného problému, najmä v športových disciplínach, v ktorých dominujú skoky a výskoky. Koleno má pred ostatnými kĺbmi náskok. Je najväčším a mimoriadne komplikovaným váhonosným kĺbom ľudského tela. Anatómia nepustí. Štyri svalové skupiny. Tri kosti. Dve silné páky. A jedno jabĺčko sváru, o ktoré zvádza stehno a predkolenie každodenný dynamický súboj. Biomechanická abeceda kolena začína písmenom X. Osové usporiadanie svalov kolena má značný význam nielen pre stabilitu jabĺčka, ale aj pre samotné skĺbenie medzi jabĺčkom a stehennou kosťou. Za fyziologických okolností je os predkolenia voči osi stehna len minimálne vychýlená nabok. Príkladom môžu byť kolená modeliek. Na druhej strane je x ľudí s nohami do x. V klinickej rehabilitačnej praxi sa na objektivizáciu X používa písmeno Q. Kinematické štúdie kolenného kĺbu odhalili význam uhla Q, čo je doplnkový uhol medzi anatomickou osou stehna a predkolenia pri plnom vystretí kolena. V normálnych podmienkach je tento uhol nevýznamný a býva okolo 10 – 15 stupňov. Hodnoty Q uhla nad 20 stupňov však už predstavujú z hľadiska statiky dolnej končatiny rizikový faktor. Nebuďme však zahľadení iba do kolena a preskočme ďalej. Kolená do x súvisia aj s postavením krčku stehennej kosti, vnútornou rotáciou stehna a postavením nohy. A treba si dať pozor aj na úskoky jabĺčka, ktoré má najmä pri oslabení vnútornej hlavy štvorhlavého svalu výraznú tendenciu k bočnému vysúvaniu.

knees

Freeimages.com/Ulrik De Wachter

Charakteristická bolesť v oblasti dolného pólu jabĺčka, spravidla na odrazovej nohe sa u športovcov objavuje najčastejšie vo veku medzi 20 a 40 rokov. V anamnéze nájdeme bežný príbeh počiatočnej bolesti po záťaži, ktorej sa nevenuje veľká pozornosť. Situácia graduje a bolesti sa objavia aj počas športového výkonu. U ťažších foriem nasleduje už aj nepríjemná kľudová bolesť. Skokanovi už nie je do skoku, konkurencia skáče od radosti a trénerovi naskakuje husia koža. Bežná liečba nemá vždy stopercentný efekt. Ako vyvolávajúci moment sa predpokladá opakovaná neúmerná záťaž extenčného aparátu kolena s následným lokálnym zdurením, presiaknutím, zápalom a degeneratívnymi zmenami v šľache. Histopatologické štúdie preukázali nezhojené mikroruptúry v zóne šľachy jabĺčka, najčastejšie v mieste jej odstupu od dolného pólu.

Veda nemá zatiaľ odpoveď na každú otázku. Nevieme presne, prečo delfíny robia svoje eskamotérske kúsky. Ani medicína nie je poskok a občas sme zaskočení, že nevie na počkanie vyliečiť každého skokana. Ale ak pohyb začne vyvolávať bolesť, stačí niekedy iba vyskočiť, zatiahnuť brzdu a skočiť za odborníkmi …

MUDr. Július Kazimír

MUDr. Július Kazimír

ortopéd a rehabilitačný lekár
Zaujima ho pohyb, venuje sa športovým aktivitám a zaoberá sa riešením problémov pohybového aparátu.
MUDr. Július Kazimír

Latest posts by MUDr. Július Kazimír (see all)

Leave a Reply