Syndróm plaveckého ramena

Vodnár ( 22.1 – 19.2 )

Všetkého veľa škodí a opakovanie môže byť nielen matkou múdrosti, ale i otcom bolesti. Závodné plávanie predstavuje nekonečný dril v bazéne, opakované rotácie a krúživé pohyby v ramennom kĺbe. Experti odhadujú milión kombinovaných pohybov vo všetkých troch anatomických rovinách len v jedinom týždni tréningu. Spočiatku sme svedkami perfektnej súhry. Dokonalý koncert pre tri nástroje – kľúčnu kosť, ramennú kosť a lopatku, ktorý dynamicky dirigujú neúnavné svaly. Celá show je pritom v réžii centrálneho riadenia pohybu vo vyšších etážach mozgu, všetko perfektne funguje – a naraz zaznie falošný tón…

Bolesti v pleci sú jedným z najčastejších poškodení v súvislosti s plaveckým štýlom kraul a motýlik. V odbornej terminológii sa hovorí o impingement syndróme, ktorým sa označuje opakovaná mechanická kompresia tzv.manžety rotátorov. Táto väzivová štruktúra obopína hlavicu ramennej kosti. V tesnom priestore si tu podávajú šľachovité ruky m. supraspinatus, m.infraspinatus, m.subscapularis a m.teres minor. Strechu tejto medzery tvorí akromion, výbežok lopatky, ktorý pripomína skalnatý útes. Počas krúživých pohybov hlavica humeru rotuje ako vír. Anatomická úžina je pomerne úzka, šľachy nemajú veľmi na výber a situácia je podobná riskantnej plavbe medzi Skyllou a Charybdou.

Freeimages.com/PLRANG Images for design

Príčiny bolestivého ramena u plavcov vyplývajú najčastejšie z preťaženia, pretrénovania a nesprávnej techniky záberu. Únava v kritickej zóne manžety rotátorov má za následok oslabenie jej dynamickej stabilizácie. Svaly manžety sú totiž protihráčmi silného deltového svalu a majú zabraňovať vertikálnemu vysúvaniu hlavice humeru počas dvíhania paže. Ak to tieto svaly z akejkoľvek príčiny nezvládnu (únava, bolesť), vír pritlačí ich šľachové konce o skalu. Najčastejšie reaguje na túto situáciu m.supraspinatus, ale postupne idú cez palubu aj ostatní kamaráti. Opakované dráždenie môže nakoniec vyústiť do menších, či väčších trhlín v manžete rotátorov a ramenný kĺb sa stane nestabilným.

Nech už rameno bolí akokoľvek, prvý pohľad rehabilitačného lekára patrí hrudnej chrbtici a lopatke. Výraznejšie zauhlenie do kyfózy je častým nálezom. Pohyblivosť chrbtice v tomto úseku býva pravidelne obmedzená. V dôsledku nespoľahlivej práce dolných fixátorov sú lopatky na úteku nabok a odstávajú. Plecia sú guľaté, prsné a horné trapézové svaly bývajú skrátené. Klinické vyšetrenie ramena, prítomnosť bolestivej zarážky a moderné zobrazovacie metódy upresnia diagnózu.

Prevencia plaveckého ramena: správne postavenie a zachovanie fyziologickej pohyblivosti hrudnej chrbtice, správna poloha lopatiek, perfektná dynamická stabilizačná funkcia manžety rotátorov, neskrátené svaly, kvalitný hlboký svalový stabilizačný systém trupu. Z hľadiska tréningu jeho vhodné dávkovanie, technika záberov, optimálna axiálna rotácia tela a rešpektovanie prvých signálov z majáku bolesti.

MUDr. Július Kazimír

MUDr. Július Kazimír

ortopéd a rehabilitačný lekár
Zaujima ho pohyb, venuje sa športovým aktivitám a zaoberá sa riešením problémov pohybového aparátu.
MUDr. Július Kazimír

Latest posts by MUDr. Július Kazimír (see all)

Leave a Reply