Čas strávený na rybách sa nepočíta do ľudského života

Čas strávený na rybách sa nepočíta do ľudského života
Ryby ( 20.2 – 20.3 ) Táto prastará egyptská múdrosť stojí na strane všetkých, ktorí túžia zastaviť prirodzený beh vecí a spomaliť časomieru našej existencie. Obhajuje ich trpezlivosť a vášeň. V tých dlhých okamihoch čakania sa akoby zastaví čas a zdanlivo sa nič nedeje. Iba zvuk ticha sa vznáša nad ...

Stereotyp dýchania

Stereotyp dýchania
Ryby ( 20.2 – 20.3 ) S dýchaním máme svoju typickú skúsenosť všetci, zatiaľ čo život bez dýchania nepoznáme a nevieme ho ani charakterizovať. Je to viac menej automatická aktivita, ktorú ale vieme vôľou ovplyvniť a modifikovať. Takže v každom veku a za rôznych okolností vieme zekonomizovať naše dýchanie a terapeutický nihilizmus v tomto smere neobstojí. Bránica ...

Vývojové obdobia dýchania

Vývojové obdobia dýchania
Ryby ( 20.2 – 20.3 ) Môcť tak dýchať ako ryby, povzdychnú si niektorí z nás, ktorých fascinuje podmorský svet a radi by ho obdivovali bez časového obmedzenia a nepohodlnej záťaže na chrbte, vďaka ktorej vo vodnom prostredí dýchame. Vráťme sa na začiatok nášho „ja“ a pozrime sa, akými vývojovými obdobiami prechádza dýchací systém ...